Dec 21

Redhat/CentOS Linux and Disk/Volume Management. LVM, parted, gdisk, vgcreate, lvcreate and similar

Misc related commands from history

[Redhat/CentOS Linux and Disk/Volume Management. LVM, parted, gdisk, vgcreate, lvcreate and similar]

 

fdisk /dev/sdb
93 parted
94 parted /dev/sdb

96 parted /dev/sdb print
97 vi /etc/fstab
98 parted /dev/sdb
99 vi /etc/fstab
100 parted /dev/sdb
101 parted /dev/sdb print
102 gdisk /dev/sdc
103 gdisk -l /dev/sdc
104 fdisk -l /dev/sda
105 gdisk /dev/sdc
106 gdisk -l /dev/sdc
107 gdisk /dev/sdc
108 gdisk -l /dev/sdc
109 yum list installed
110 yum list installed | grep gnome-disk-utility
111 gdisk /dev/sdc
112 gdisk /dev/sdb
113 gdisk -l /dev/sdb
114 fdisk -l /dev/sdb
115 sfdisk -l /dev/sdb
116 fdisk -l /dev/sdb
117 parted
118 parted /dev/sdb
119 parted /dev/sdc
120 gdisk /dev/sdb
121 gdisk /dev/sdc
122 sfdisk /dev/sdc
123 cfdisk /dev/sdc
124 pvs
125 lsblk
126 pvs
127 pvdisplay
128 vgs
129 lvs
130 lsblk
131 lvs -v
132 vgs -v
133 lvdisplay /dev/vg00/root
134 lvmdiskscan
135 gdisk /dev/sdb
136 parted /dev/sdb mklabel msdos
137 parted /dev/sdb mkpart primary 1 1g
138 parted /dev/sdb print
139 pvcreate -v /dev/sdb1 /dev/sdc
140 parted /dev/sdc
141 lsblk
142 pvcreate -v /dev/sdb1 /dev/sdc
143 parted /dev/sdc mklabel msdos
144 pvcreate -v /dev/sdb1 /dev/sdc
145 vgcreate -s 16 vg01 -v /dev/sdb1 /dev/sdc
146 vgs
147 vgdisplay
148 vgs
149 vgscan
150 vgs vg01
151 vgdisplay vg01 -v
152 pvs
153 pvscan
154 pvdisplay
155 pvdisplay /dev/sdb
156 pvdisplay /dev/sdb1
157 lvcreate -L 600 vg01 -v
158 lvcreate -L 1.3g -n oravol vg01 -v
159 lvs
160 lvdisplay /dev/vgo1/lvol0
161 lvdisplay /dev/vg01/lvol0
162 lvdisplay /dev/vg01/oravol
163 lsblk
164 journalctl -xb
165 tail /var/log/messages
166 vi /etc/fstab
167 reboot
168 lsblk
169 pvcreate /dev/sdd
170 vgextend vg01 /dev/sdd -v
171 vgs
172 lvextend -L 1g /dev/vg01/lvol0 -v
173 lvresize -L 2g /dev/vg01/oravol -v
174 vgdisplay -v vg01
175 lvextend -L 3g /dev/vg01/oravol -v
176 vgdisplay -v vg01
177 lvdisplay
178 vgdisplay
179 lvrename /dev/vg01/lvol0 lvolnew
180 vgdisplay
181 vgdisplay -l
182 vgdisplay -v
183 lvrename vg01 lvolnew lvolrenew
184 vgdisplay -v
185 lvreduce -L 800m /dev/vg01/lvolrenew
186 lvreduce -L -200m /dev/vg01/lvolrenew
187 vgdisplay -v
188 lvresize -L +400m /dev/vg01/lvolrenew
189 lvresize -L -400m /dev/vg01/lvolrenew
190 lvreduce -L +200m /dev/vg01/lvolrenew
191 lvextend -L -1g /dev/vg01/oravol -v
192 lvextend -L +1g /dev/vg01/oravol -v
193 lvremove -f /dev/vg01/lvolrenew
194 lvremove -f /dev/vg01/oravol
195 vgreduce vg01 /dev/sdb1 /dev/sdc
196 vgdisplay vg01
197 lsblk
198 vgdisplay
199 vgdisplay -v
200 vgremove vg01
201 pvremove /dev/sdd /dev/sdb1 /dev/sdc
203 history

Skip to toolbar